บรรเลงบทเพลงผ่านคอร์ดเพลง สิ่งที่จะทำเอาเกิดเสียงดนตรีผ่านท่วงทำนอง

บรรเลงเสียงเพลงให้มีความเพราะ ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะนักดนตรีจำนวนมาก จะอาจบรรเลงเพลง ๆ หนึ่งขึ้นมาได้ ผ่านการจดจำตามคอร์ดเพลง พร้อมทั้งสำหรับเพลงที่ได้บรรเลงออกมานั้น ตามหลักความจริงแล้ว คอร์ดเพลงที่ได้ถูกแต่งเติมเสียงขึ้นมานั้น จำนวนมากจะเป็นนักดนตรีสากล เพราะนักดนตรีสากล จะต้องใช้คอร์ดเพลงในการบรรเลงเพลงในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ได้ยินเสียงเพลงที่มีความไพเราะ พร้อมทั้งมีเสียงที่นุ่มนวลได้ จึงทำให้ทุกบทเพลงที่ได้เล่น หรือว่าบรรเลงไปนั้น จะต้องมีคอร์ดเพลง เป็นตัวชี้วัดให้เพลงแต่ละเพลงนั้น มีเสียงที่สมบูรณ์ แต่ถ้าเพลงไหนไม่มีคอร์ดเพลง ก็จะไม่อาจให้นักดนตรีเล่นเป็นเพลงได้เหมือนกัน ซึ่งในหนึ่งบทเพลง จะมีคอร์ดเพลงให้นักดนตรีได้อ่าน พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับคอร์ดเพลงดังกล่าว แต่ถ้าหากว่าไม่มีคอร์ดเพลง บทเพลงนั้นก็จะมีปัญหาอย่างแน่แท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นนักดนตรีในยามจำเป็น จะต้องมีการอ่านคอร์ดเพลงจนจบ เพื่อที่จะสามารถได้บทเพลงที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นเพลงที่มีความเพราะ
 
หากไม่มีคอร์ดเพลง เปรียบเสมือนเป็นการคิดค้นเสียงเพลงขึ้นมา ซึ่งทุกเพลงล้วนแล้วจะบรรเลงเสียงเพลงตามคอร์ดเพลง ที่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว ดังนั้น คอร์ดเพลงคือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งของนักดนตรีทุกท่าน เพราะเปรียบเสมือนเป็นลมหายใจ ที่เป็นตัวกำหนดเสียงเพลง ทำให้มีความแตกต่างกันออกไป เพื่อนักดนตรีทุกคนถ้าไม่รู้จักคอร์ดเพลง ก็มิใช่นักดนตรีที่แท้จริง นับได้ว่าคือสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ถ้าท่านลองใช้ความคิด พร้อมทั้งไตร่ตรองดูว่าคอร์ดเพลงนั้น จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ พร้อมทั้งทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าคนใดไม่รู้จักคอร์ดเพลง ก็จะไม่สามารถเล่นเพลงให้กับผู้ฟังได้ จึงขาดไม่ได้อย่างมากในการจดจำคอร์ดเพลงแต่ละแบบ