ฟังเพลงลูกทุ่ง เพลงของคนไทยที่มีเสน่ห์และความเพราะแบบตราตรึงใจ

บทเพลงลูกทุ่งนับได้ว่าเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะเสนาะหูในหัวใจของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะคนรุ่นหลานเก่าก่อน มักจะชื่นชอบและติดตามรับฟังเพลงลูกทุ่งไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากความมีเสน่ห์ที่ออกแนวของชาวไทย การเอ่ย การใช้ลูกคอแบบเหนือชั้น ตลอดกระทั่งเสียงดนตรีที่มีความไพเราะเสนาะหูบนความต่าง ทุกอย่างที่ว่ามานี้กลับกลายเป็นเอกลักษณ์ของดนตรีไทย ที่ทำให้บทเพลงลูกทุ่งไทยมีเสน่ห์ไม่ใช่เล็กน้อย และถ้าหากว่าจะให้กล่าวถึงการเกาะติดรับฟังเพลงลูกทุ่งไทยในปัจจุบัน ก็คงต้องกล่าวถึงบทเพลงลูกทุ่งไทยที่มีตามสมัยมากยิ่งขึ้น กลับเป็นตัวชี้นำและแรงดึงดูดคนรุ่นใหม่ ให้หันมาตามรับฟังเพลงลูกทุ่งไทยตามสมัยกันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
 
ฟังเพลงลูกทุ่ง
ฟังเพลงลูกทุ่งมันๆและด้วยความมีเสน่ห์และความเพราะที่ยังคงดังก้องกังวาน กลับทำให้บทเพลงลูกทุ่งไทยยังคงอยู่ในใจของคนไทยหลากหลายคนเกือบทั่วประเทศ เมื่อคนไทยรุ่นใหม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับเพลงลูกทุ่งทั้งใหม่และเก่า ผู้ปกครองที่คอยทำหน้าที่ปลูกฝัง จึงเป็นกำลังที่ทำให้เด็กไทยรุ่นใหม่เกิดความหลงเสน่ห์ และโปรดปรานกับการรับฟังเพลงลูกทุ่งไทยอย่างผสมกันไป ซึ่งการเกาะติดรับฟังเพลงลูกทุ่งไทย ยังคงแสดงได้ว่า เพลงลุกทุ่งมีดีสำหรับคนไทยส่วนใหญ่ ความสนุกสนานและความสุขที่ได้จากเพลงลูกทุ่งก็ยังคงไม่เลือนรางไป จนถึงที่ยังคงมีผู้คนคอยให้การสนับสนุน และเป็นแรงหนุนพร้อมทั้งส่งเสริม เพื่อให้เพลงลูกทุ่งไทยไม่ดับสูญ ด้วยการหันมายอมรับฟังเพลงลูกทุ่ง ดนตรีที่มีเสน่ห์ของคนไทยอย่างแท้จริง