การไล่ตามฟังวิทยุของชาวไทย ที่ปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่ครั้งเก่าก่อน

การรับฟังวิทยุส่วนมากของคนรุ่นก่อน วิทยุค่อนข้างเปรียบเสมือนเป็นช่องทางในการประโคมข่าว เพื่อแจ้งเตือนสถานการณ์ต่าง ๆ ให้กับคนไทย  น้อยนักที่จะมีการจัดเป็นรายการฟังเพลงไปพร้อม ๆ กับการเลือกฟังวิทยุในช่วงแรก  ซึ่งภายหลังที่ได้มีการจัดรายการผ่านทางการรับฟังวิทยุนี้  ก็อาจจะเป็นการพัฒนาตามยุคและตามสมัยของคนไทยนั่นเอง  ซึ่งคงจะมีการผสมผสานเพื่อเกิดความบันเทิงพร้อมกับอรรถรสให้แก่ผู้ฟังได้เป็นจำนวนมาก ด้วยแบบของการเปิดให้ทำการรับฟังวิทยุ ด้วยรายการเพลง รายการข่าว หรือแม้กระทั่งเสียงที่ถูกพากย์ เพื่อจัดแสดงลิเกสด ละครสด หรืออื่น ๆ อีกมากมาย จนมาถึงในสมัยปัจจุบัน  ที่เน้นการรับฟังวิทยุเพื่อค้นหาสาระบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบ  พร้อมกับเน้นไปทางด้านรายการเพลง พร้อมทั้งรายการที่เสริมสร้างความรู้พร้อมเกร็ดความรู้เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านทางการรับฟังวิทยุในยุคปัจจุบัน
 
ฟังวิทยุ
เพราะฉะนั้นแล้ว การรับฟังวิทยุของคนไทยในยุคแรกเริ่ม ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าสู่โลกบันเทิงใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับฟังวิทยุหรือว่าทรานซิสเตอร์  ที่กำลังฮิตกับฮอตในช่วงยุคก่อน ๆ เป็นเหตุให้การรับฟังวิทยุของแต่ละคลื่น แต่ละสถานีเป็นไปโดยการค้นหาสัญญาณ พร้อมกับอาศัยสัญญาณคลื่นเป็นหลัก  เวลาใดที่ไม่มีสัญญาณคลื่น ก็อาจไร้ซึ่งความหมายอย่างแน่ๆค่ะ เปรียบเหมือนกับการรับฟังวิทยุออนไลน์ในช่วงปัจจุบัน ที่กำลังได้รับความชื่นชอบฟังวิทยุ  แต่ถ้าหากไร้สัญญาณอินเตอร์เน็ต การฟังวิทยุออนไลน์ ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน และนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ทำเอาเราสามารถสังเกตุได้ถึงการเปลี่ยนแปลง กับการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อความบันเทิง และเพื่อให้เกิดความสนุกสนานสำหรับชาวไทยโดยตรง