การคัดสรรแหล่งที่มาของบทเพลงใหม่ ๆ

การสรรหาหรือการค้นหาแรงดลใจของ ผู้แต่งเพลงนั้น ในปัจจุบันแทบเป็นการค้นหาแรงผลัก ดันจากบทเพลงเก่า ๆ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว หรือกระทั่งบทเพลงจากต่างชาติ กับการค้นหาทางเลือกในการผลิตบทเพลงรูปแบบใหม่ ซึ่งในเมืองไทยยังคงไม่มีบทเพลงใหม่ ๆ ที่แตกต่างเหล่านี้ ผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์เพลงก็คงจะต้องทำงานหนักพอ สมควร แม้ว่าจะมีการปูพื้นฐานหรือว่าแม้กระทั่งการได้รับแรง บันดาลใจ จากบทเพลงต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วแล้วประสบผลสำเร็จดังที่กล่าวมาข้างต้น ก็ตาม เพราะถ้าหากการเกิดแรงบันดาลใจที่ว่า สามารถหันเหให้ผู้แต่งเพลงถูกมองภายในมุมมองที่แตกต่างไป จากความคิดที่มีการริเริ่มจากแรงผลักดัน ให้กลายเป็นความคิดชนิดที่ต้องการลอกเลียนแบบ พร้อมกับทำตาม ก็อาจจะส่งผลเสียรุนแรงตามมามากเลยทีเดียว

เพลง

 
เพราะเช่นนั้นแล้วเพลงใหม่ ๆ ที่มีขึ้นได้นั้น อาจจะมีการแต่งเติมทำนองเพลงและประดับ คำร้องที่แตกต่างออกไป จนกระทั่งทำให้เกิดบทเพลงใหม่ ๆ มีขึ้นอย่างมากมายในช่วงเวลาเดียวกันโดยตรง ซึ่งการขับร้องท่วงทำนองที่ว่านี้ อาจจะทำให้ผู้ที่เกาะติดรับฟังเกิดอยากจะไล่ตามรับฟังบทเพลงใหม่ ๆ ที่ต่างขึ้นมาบ้าง ผู้ทำการแต่งเนื้อบทเพลงพร้อมทั้งจังหวะดนตรีของ เพลงอาจจะต้องคิดหนัก เพราะการที่จะสามารถรังสรรค์เพลง ๆ หนึ่งขึ้นมาได้นั้น ดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยทีเดียว เพราะการรังสรรค์บทเพลงใหม่ ๆ ขึ้นมาในแต่ครั้ง จะต้องถูกปูพื้นฐานให้มีคุณภาพและศักยภาพแบบพอสมควร พร้อมกับเมื่อมีการจัดแต่งเพลงขึ้นมาใหม่อย่าง เป็นทางการ ภายในส่วนของประสิทธิภาพพร้อมทั้งคุณภาพจะต้องมีความ เด่นชัดพร้อมกับชัดเจนขึ้นมาเป็นรูปเป็น ร่างนั่นเอง