เพลงใหม่กับการตีตลาดสู่ต่างชาติ

 

การสร้างทัศนคติของผู้คนโดยรวมให้หันมาประทับใจกับบทเพลง ๆ หนึ่ง ที่ถือได้ว่าเป็นเพลงใหม่ ๆ ของตลาดทันที จนสามารถเข้าตลาดพร้อมกับติดตลาดได้นั้น ย่อมเป็นพลังของการตัดสินในเพลง ใหม่ ๆ นั้นได้มากกว่า  การสร้างและการผลิตเสียงเพลงส่วนใหญ่ย่อมเกิดขึ้นได้จากความสามารถของนักแต่งเพลง แม้ว่าจะเป็นบทเพลงใหม่ ๆ ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดได้ไม่นาน แต่ถ้าหากนักแต่งเพลงมีคุณภาพและมีฝีมือดีเยี่ยม บทเพลงใหม่ ๆ เพลงนั้นก็ยังคงเป็นบทเพลงที่สามารถขายได้อีกเหมือนกัน และไม่แน่ เพลงใหม่ ๆ ที่ดูเหมือนใหม่เอี่ยมและยังคงมีคนฟังสนใจที่จะฟังเพลงนี้ภายในอัตราที่น้อยอยู่ อาจจะยังคงสร้างคะแนนเสียงได้จากประชาชนในอัตราที่ว่าน้อยนี้ให้ดังสนั่นขึ้นมาได้ภายในเร็ววัน
เพลงใหม่
แต่เพื่อตลาดเพลงในปัจจุบันของไทยนั้น ถือว่าเพลงใหม่ ๆ ชนิดต่าง ๆ สามารถโกอินเตอร์ได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวเพลงใหม่ ๆ หรือว่าแม้กระทั่งประเภทของเพลงบางชนิด ก็สามารถที่จะสร้างเรทติ้งในการฟังเพลงของผู้คนมากมายได้เป็นอย่างดี  หรือสิ่งหนึ่งที่อาจช่วยสร้างเรทติ้งได้นี้ อาจมาจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่อาจช่วยให้ผู้คนส่วนมากสามารถรับฟังเพลงได้อย่างหลากหลายและสามารถรับฟังเพลงตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ดีก็แล้วแต่ การตีตลาดของบทเพลงใหม่ ๆ มากหลายชนิดนี้ ก็ยังคงขึ้นอยู่เพลงใหม่กระแสของคนฟังเพลงเป็นหลัก ๆ รวมถึงทัศนคติที่มีต่อเสียงเพลงแบบต่าง ๆ ถึงแม้ว่าบางครั้งทัศนคติของผู้ฟังหนึ่งคนคงจะสามารถสร้างความประหม่าให้กับนักประพันธ์ได้