ความหมายภายในการเรียนและศึกษาคอร์ดเพลง

การเริ่มต้นศึกษาทำนองพร้อมทั้งคอร์ดเพลงนั้น นับได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความหมายสำหรับนักดนตรีหลากหลายคนโดยตรง ส่วนทางด้านการจดจำพร้อมทั้งความเข้าใจนั้น อาจเป็นไปในลักษณะของการศึกษา บวกกับความเข้าใจที่ไม่แปลกแยกไปจากการเรียนรู้ในแบบอื่น ๆ นั่นเอง
 
เพราะถ้าหากได้ชื่อว่าเป็นศิลปินนักร้องหรือว่านักดนตรีแล้ว วงการดนตรีจะต้องมี ทำนอง เสียงเพลง การขับร้อง คอร์ดเพลง ตลอดจนการผลิตผลงานเพลงในด้านต่าง ๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้กับเป็นชีวิตของนักดนตรีโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการริเริ่มเรียนรู้ทางด้านดนตรี สิ่งมากมาย เหล่านี้กลับเป็นสิ่งที่เป็นเหตุให้นักดนตรีมีชีวิตขึ้นมาได้ พร้อมทั้งนักดนตรีส่วนใหญ่จะต้องทำการศึกษาพร้อมทั้งเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน จนเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน และกลับเป็นความสามารถเฉพาะทางพร้อมทั้งเฉพาะบุคคล สำหรับการศึกษาคอร์ดเพลงส่วนใหญ่ นักดนตรีจะทำการศึกษาคอร์ดเพลงในแต่ละตัวเสียก่อน เพื่อจะทำความเข้าใจว่า คอร์ดแต่ละตัวมีความพิเศษอย่างใด และจุดไหนที่เรียกได้ว่าเป็นจุดดีพร้อมทั้งจุดเด่น ส่วนคอร์ดตัวไหนที่มีคุณสมบัติพิเศษสุด มักจะแสดงความพิเศษในตัวของมันออกมาได้อย่างชัดเจนในระหว่างที่ท่วงทำนองพร้อมทั้งการบรรเลงเพลงยังคงมีอยู่ และเพื่อคอร์ดเพลงตัวไหนที่ดีเด่นแค่บางเวลา ก็จะแสดงความพิเศษในตัวมันออกมาแค่บางช่วงเช่นกัน
 
ส่วนคอร์ดไหนที่จะทำหน้าที่คอยคุมให้บทเพลง ๆ หนึ่งมีความหมายขึ้นมาได้ตลอดทั้งเพลง ซึ่งความหมายของคอร์ดเพลงแต่ละตัวนั้น นักดนตรีส่วนใหญ่มักจะให้จุดสำคัญแบบเป็นธรรม

Leave a Reply